AutoCAD 2013 prosty dla studentów: Dostosowywanie interfejsu i tworzenie szablonu

Wrzesień 7, 2012
By

AutoCAD 2013 prosty dla studentów: Dostosowywanie interfejsu do własnych preferencji.Tworzenie szablonu.

Autorem tekstu jest: Mateusz Górka 

Program Autodesk AutoCAD 2013 we wszystkich swych wersjach, został tak opracowany, aby umożliwić pracę możliwie jak najbardziej efektywną. Autorzy zadbali o to, by najpotrzebniejsze ikonki obrazujące funkcje programu były widoczne. Przeważnie, praca z programem Autodesk AutoCAD 2013 znaczy dla studenta wiele godzin, szczególnie, gdy przygotowujemy znaczący projekt. Często, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty praca zostaje podzielona pomiędzy członków zespołu, którym realizację zagadnienia powierzono. To rzutuje na sposób dostosowania interfejsu programu.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczyć, to stworzenie szablonu rysunku, który program oznacza domyślnie jak szablon *.dwt. Wspomniano o nim, ze względu na fakt, iż jest to punkt wyjścia do dalszych działań. Poniżej, zamieszczono algorytm, który umożliwi jego utworzenie.

Po uruchamieniu programu, z jego skrótu na pulpicie, nam, jako użytkownikom, pokaże się ekran startowy, po załadowaniu niezbędnych plików, program przekierowuje nas bezpośrednio do uruchomionego już obszaru roboczego. Przy tworzeniu rysunków zawsze należy najpierw wybrać ikonkę   i z rozwijanego menu wybrać polecenie Nowy. Program Autodesk AutoCAD 2013 pozwoli nam dokonanie wyboru, czy preferujemy otworzenie nowego rysunku, czy  zestawu arkuszy.

Oczywiście, dokonujemy wyboru klikając na rysunek i ukazuje nam się okno wyboru zatytułowane Wybierz szablon. Nie utworzono jednak żadnego szablonu, z tego względu zatwierdzamy domyślną propozycję programu przyciskiem Otwórz. Pozornie nic się nie zmienia, w listwie górnej programu pojawi się zmieniona nazwa rysunku na   , jest to informacja standardowa dla wersji AutoCAD.  Przydatna dla studenta, gdyż tak utworzony rysunek należy zapisać, by dotąd wykonana praca nie poszła na marne.

Czynimy to klikając ponownie w ikonkę   i z rozwijanego menu wybieramy polecenie Zapisz lub Zapisz jako… i następnie wybrać opcję   .

Dalszą pracę rozpoczynamy już w obszarze roboczym rysunku. Proponuję najpierw, by ustawić podstawowe opcje/parametru rysunku. Z tego względu należy ponownie wybrać ikonkę dużego   programu Autodesk AutoCAD. W prawym dolnym rogu rozwijanej listy znajduje się polecenie  . Ten sam efekt uzyskamy, gdy z klawiatury, w obszarze roboczym rysunku wpiszemy polecenie: OP i dalej zatwierdzimy klikając Enter.

W ten sposób, ukaże się nam menu Opcji. W przesuwnych zakładkach widzimy, iż można dokonać modyfikacji w ustawieniach Plików, Ekranu, opcji Otwórz i zapisz, Wydruk i publikacja, System, Parametry użytkownika, Pomoce rysunkowe, Modelowanie 3D, Wybór i Profile. Przeglądając poszczególne zakładki, naszym oczom ukazują się dodatkowe opcje. Sugeruję, by wybrać zakładkę Parametry użytkownika, gdzie mamy możliwość ustawienia jednostek rysunku. Tu, do naszej dyspozycji są milimetry, centymetry, metry i inne jednostki miary. Przy wyborze odpowiedniej jednostki, należy mieć na względzie późniejszy wybór skali rysunku przy jego wydruku. O tym, wspomnę w następnych artykułach.

Przechodzimy następnie do zakładki Pomoce rysunkowe i tam, przy opcjach związanych z ustawieniami AutoSnap znajduje się przycisk   . Po kliknięciu, naszym oczom ukaże się dodatkowe menu kolory okna rysunku. Tutaj, w opcjach kontekst wybieramy obszar modelu 2D i następnie, w elementach interfejsu tło jednolite. Tutaj, możemy pozwolić sobie na edycję koloru tła – mamy do wyboru wiele barw, jednak najczęściej używane, to czarny i biały. Nie polecam pracy na innych kolorach tła, ze względu na późniejsze definiowanie róznymi barwami określonych warstw w obszarze rysunku. Po ustawieniu interesującej barwy, wybór ustanowimy poprzez   . Wcześniej, możemy również zaobserwować możliwość zmiany innych elementów interfejsu, ich rozmiaru, czy barwy, jak na przykład krzyża nitkowego czy etykietki rysunkowej.

Następnie, w oknie opcji klikamy ok i przechodzimy do rysunku. Modyfikację innych opcji wyświetlania zostawiam każdorazowo użytkownikom do własnej edycji. Jak wcześniej, rysunek zapisujemy jako szablon. W następnej części napiszę o ustawieniach czcionek i rozmiarów tekstów, wymiarów oraz tekście jedno- i wielowierszowym.

Zapraszamy do następnego odcinka tutorialu o programie Autodesk AutoCAD 2013 dla studentów na blogu LEGALO.

Autorem tekstu jest: Mateusz Górka 

Tags: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Connect with Facebook

*

Newsletter LEGALO

Otrzymuj informacje o rabatach, kuponach i promocjach!

Zamów tutaj